Asfaltering

Växjö kommun står i begrepp att utföra asfaltering och bygga gångväg på Björksätravägen.

Detta kommer att påverka höjderna vid infarten till Brf Soluppgången.

Då marken sjunkit något vid infarten så behöver man komplettera med en brunn för att undvika att vatten samlas mot nya gångvägen.

Peab gör detta som garantiarbete och arbetet kommer att påbörjas omgående.