Grillkväll

Styrelsen vill bjuda till en gemensam grillkväll/knytkalas där vi får möjligheten att träffa och lära känna varandra. var och en tar med sig önskad mat och dryck. Väl mött! Styrelsen …

Asfaltering

Växjö kommun står i begrepp att utföra asfaltering och bygga gångväg på Björksätravägen. Detta kommer att påverka höjderna vid infarten till Brf Soluppgången. Då marken sjunkit något vid infarten så …